Suomen Golfliitto ry

Golfliiton jäseninä ovat Suomessa toimivat yhdistysrekisteriin merkityt seurat.

Liiton toimielimiä ovat

Liittokokous on Golfliiton ylin päättävä elin ja kutsutaan koolle joka toinen vuosi.

Liittovaltuusto käyttää päätäntävaltaa liittokokouksien välisinä aikoina, paitsi niissä asioissa, jotka liiton toimintasääntöjen mukaan kuuluvat yksinomaan liittokokouksissa päätettäviin. Liiton toiminnan suuntaan vaikuttavien ratkaisujen teon voi liittovaltuusto siirtää liittokokoukselle.

Liittohallitus toimii Golfliiton edustajana ja toimeenpanevana elimenä.

Liittohallitus voi perustaa avukseen toimikuntia ja muita toimielimiä. Golfliiton alaisia toimikuntia on 12.

Liittohallitus vastaa liiton toimihenkilöiden palvelukseen ottamisesta sekä työtehtävien määrittämisestä.

Golfliitossa toimii eri tehtävissä noin 100 luottamushenkilöä. Palkatun toimiston henkilökunnan määrä on 18  ja ulkoistetuissa oto-tehtävissä on noin 40 henkilöä.